Uw privacy is voor de organisatie van 6Projects van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Vereniging ISPConnect.

Persoonlijke gegevens en gegevens over ingediende projecten
Als u zich wilt aanmelden voor 6projects vragen wij om uw naam, voornaam, e-mailadres, functietitel en het bedrijf of de organisatie waar uw werkt. We gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van bezoekersregistratie en om u af en toe updates te sturen over het event. Ook zullen wij u na het event enkele keren mailen met een impressie en om u te vragen om het event te beoordelen. Mogelijk vragen wij u om u in te schrijven voor mailings van Vereniging ISPConnect, Stichting NBIP of Stichting DHPA, deze inschrijving zal onder geen enkel beding zonder uw expliciete toestemming plaatsvinden. Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen en zijn alleen in beheer van Vereniging ISPConnect. Uw gegevens worden uiterlijk drie maanden na het event gewist.

Wie een project aanmeldt verstrekt aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het project te beoordelen en ten behoeve van communicatie over het project met de indiener. Ingediende projecten worden niet openbaar gemaakt tenzij zij worden uitgekozen om te worden toegelicht tijdens het event. De promotie van geselecteerde events wordt altijd afgestemd met de indiener en indienende organisatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
De website van 6projects gebruikt uitsluitend anonieme cookies. We verwerken dus geen tot uw persoon herleidbare gegevens via cookies en volgen uw activiteiten buiten deze website niet.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben daartoe alle in de wet vereiste maatregelen genomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan deze pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vereniging ISPConnect
Boyleweg 10
3208 KA Spijkenisse
simon@ispconnect.nl
0624665055

Versie 30-07-2019

Neem contact met ons op

U kunt al uw vragen of opmerkingen aan ons kwijt, wij nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt